Vad är syftet med konstgjorda sjöar?

En konstgjord sjö kan ibland framstå som en blek kopia av originalen. Det är dock en orättvis jämförelse som ligger långt ifrån verkligheten. Faktum är att konstgjorda sjöar fyller en viktig funktion, särskilt på platser där det inte finns några naturliga sjöar. Där kan de konstgjorda varianterna se till att hålla igång ett fungerande naturliv samtidigt som det ger möjlighet för såväl fiske som bad. Det är en anledning till att de konstgjorda sjöarna har fått ett uppsving och fortsätter att anläggas runt om i hela landet. Det är en investering som kan betala av sig i generationer framöver.En konstgjord sjö är särskilt viktig när det gäller att bevara ett riktigt djurliv. Exempel på djur som trivs i sjöar är grodor, salamandrar och många andra typer av djur. När de naturliga sjöarna torkar eller av andra skäl inte längre kan fungera som boplats åt djuren hotas de av massdöd. Med en konstgjord sjö kan de fortsätta ett frodigt liv och slipper en tuff kamp för överlevnad. Om de ska kunna trivas i sitt nya hem gäller det dock att vattnet är tillräckligt rent. Ett sätt att åstadkomma det på är att använda sig av vattenrening.Det är inte bara för djur och natur som konstgjorda sjöar kan ha en positiv inverkan. Det fungerar också som ett trevligt inslag i miljön för många svenskar. Att ha en sjö i närheten av huset eller sommarstugan är ett välkänt sätt att höja värdet på fastigheten väsentligt och det gäller i viss utsträckning även konstgjorda sjöar. Med närheten till exempelvis badplats eller fiskeställe kan konstgjorda sjöar fylla en viktig funktion även för oss människor. Det är några av argumenten som ligger bakom faktumet att alltfler konstgjorda sjöar anläggs i Sverige idag och den trenden visar inga tecken på att avmattas.